Alice’s Adventures in Wonderland (commonly Alice in Wonderland) is an 1865 English children’s novel by Lewis Carroll, a mathematics don at Oxford University. It details the story of a young girl named Alice who falls through a rabbit hole into a fantasy world of anthropomorphic creatures. It is seen as an example of the literary nonsense genre. The artist John Tenniel provided 42 wood-engraved illustrations for the book.

It received positive reviews upon release and is now one of the best-known works of Victorian literature; its narrative, structure, characters and imagery have had a widespread influence on popular culture and literature, especially in the fantasy genre. It is credited as helping end an era of didacticism in children’s literature, inaugurating an era in which writing for children aimed to “delight or entertain”. The tale plays with logic, giving the story lasting popularity with adults as well as with children. The titular character Alice shares her name with Alice Liddell, a girl Carroll knew.

«Ալիսի արկածները հրաշքների աշխարհում և հայելու աշխարհում» (հայտնի է կրճատ՝ «Ալիսը հրաշքների աշխարհում» վերնագրով) Լուիս Քերոլի հայտնի վեպն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել 1865թ.: Այն Ալիս անունով մի աղջկա մասին է, որը ճագարի բնի փոսից ընկնում է մի երևակայական աշխարհ՝ բնակեցված արտասովոր, մարդակերպ արարածներով: Պատմությունը լի է տրամաբանական խաղերով. հետաքրքիր է և՛ մեծահասակների, և՛ երեխաների համար:
«Ալիսը հրաշքների աշխարհում» վեպը համարվում է գրական անհեթեթության ժանրի լավագույն օրինակներից: Այն մեծ ազդեցություն է ունեցել ժողովրդական մշակույթի, գրականության և հատկապես ֆենտեզի ժանրի վրա:

Goodreads

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Alice’s Adventures | Lewis Carroll”

Ձեզ էլ. հասցեն չի հրապարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են

Կարող է հետաքրքրել...